آیکن لود مناسب حال خود را بسازید: preloaderسازها

نمیدونم اگر با جیکوئری (JQuery) کار نکرده باشین چقدر این پست به دردتون خواهد خورد. البته کسانی که با ماکرومدیا فلش سابق و ادوبی فلش حال حاضر کار میکنند هم شاید بخواهد از این آمادههای اینجوری استفاده کنند؛ به هر حال چند تا از بهترین سایتها که امکان ساخت آنلاین Preloader با فرمت GIF و امکان انتخاب اندازه و رنگ و حتی سرعت حرکت اون رو به شما میدهند شاید اینها باشند:

Loader Generator (http://loadinfo.net

 

Ajaxload (http://ajaxload.info

 

Preloaders (http://preloaders.net

 

 

Close