‎۷ مورد کوتاه درباره‌ی شکل و شمایل لینک‌ها

این موارد برای صفحات فارسی و لینک‌های داخل متن نوشته شده است.

1- Color
رنگ لینک‌ها را متفاوت از رنگ متن انتخاب کنید. این متفاوت بودن می تواند از چند پرده تا بیشترین کنتراست‌ها را در بر بگیرد. اما چیزی که در اینجا مهم است هماهنگی آن با رنگ و لعاب صفحه تان است. این را هم بدانید که لینکها عناصر زنده صفحه شما هستند چه خوب که رنگهای زنده و شاد برایشان انتخاب کنیم.

2- Decoration
لینکها رامگر در موارد خاص – Non-Decoration تعریف کنید: حالت Bold خیلی بی ریخت و ناخوانا است. Underline را هم به کل فراموش کنید، نقطه های زیر حروف را به کلی می پوشاند و خیلی از حروف را ناقص می کند.

3- Size
لزومي ندارد كه اندازه لينك ها را نسبت به متن بزرگ تر بگيريم. همين قدر كه رنگشان فرق داشته باشد كفايت مي كند. بزرگتر کردن لینکها فقط یکپارچگی صفحه شما را به هم می ریزد و شعور مخاطب را زیر سوال می برد.

4- Mouse Over
برای لینکها حتما حالت Over تعیین کنید. این کار باعث می شود مخاطب احساس خوشایندی پیدا کند. رنگ لینک را چند پرده روشن یا تیره کنید ویا کلا یک رنگ متفاوت اماباز هم تاکید می کنمهماهنگ با رنگ و لعاب صفحه انتخاب کنید. ظاهر شدن Underline در حالت Over هم شاید بد نباشد. اما حواسمان باشد به هیچ وجه در حالت Over اندازه فونت را تغییر ندهیم و آن را Bold نکنیم.

5- Visited
اگر در صفحه تان لينكهاي زيادي وجود دارد حتما حالت Visited را براي لينكهايتان تعريف كنيد. اين كار باعث مي شود مخاطب راحت تر متوجه شود که کدام لینکها را دیده و کدام لینکها را ندیده است.
توجه كنيد كه اين تغيير خیلی جزئی در حد یکی دو پرده روشن تر يا تيره تر بیشتر نباشد. اگر تفاوت زیاد باشد برای بار دیگری که صفحه شما باز می شود با یک آشفتگی روبرو خواهیم شد ویا فکر خواهیم کرد که شما بین لینکهایتان تبعیض قائل شده اید!

6- Active
شاید خیلی کم نیاز شود و مورد استفاده قرار گیردتقریبا هم فراموش شدهاما برای کامل بودن کار بهتره که فقط یک تغییر رنگ را در این حالت داشته باشیم. تاکید میکنم که فقط تغییر رنگ. همین.

7- The Last Note
اگر هیچ کدام از موارد بالا را نخواستید رعایت کنید یا حوصله نداشتید، یا هر چه، لطفا یک کار را یادتان نرود: رنگ لینکها را از آن حالت پیش فرض کذایی آبی بنفش قرمز خارج کنید!

Close