طراحی و سرعت در عمل

سرعت در طراحی
وقتی طراحان در جستجوی رویکردهای خلاقانه تری هستندُ احساس می کنند که توسط دسته ای از انتخاب ها و امکانها گیر افتاده اند و نمی دانند چه کنند. زمان کمی را برای فکر کردن و زمان بیشتری را برای عمل در نظر بگیرید.


اسپرینتینگ یا همان سرعت عمل تکنیکی است برای شکستن عادات شخصی در جهت بروز راه حل های بصری در یک چهارچوب زمانی ثابت و سپس حرکتی سریع در جهت تلاش برای موردی دیگر. این روش، جهات بصری را در مدت زمانی کوتاه و سریع به وجود میاورد. وقتی زمان کوتاه باشد، طراحان اغلب آسان تر ریسک می کنند و رویکردهای مختلفی را امتحان می کنند. کشف و بررسی هر ایده و سپس دست کشیدن از آنُ به این روش آسان می شود. از یک سری پارامترهای مشخص استفاده نمایید و در ۳۰ دقیقه روند خود را تحت کنترل در آورید. این روش را مانند قرار ملاقات در تقویم تان یادداشت کنید. اطمینان حاصل کنید که فاصله ای بین ایده هایی که شما را خسته خواهند کرد، گذاشتهاید. (کریسی زیناکس)

چگونه سرعت عمل داشته باشیم؟

۱. پارامترها را مشخص کنید.
چند قاعده ی اساسی معین کنیدُ مانند یک دسته بندی محدود از تایپوگرافی و یک چیدمان ثابت از اجزای طرح. شما همچنین ممکن است تعدادی قاعده را تنظیم کنید و آنها را حین فعالیت خودُ محور قرار دهید.

۲. فعالیتی برای دست گرمی انجام دهید.
پنج دقیقه مطالعهی سریع ویا اسکچ زدن با دست و نه با کامپیوتر، به شما کمک می کند به حس طراحی بازگردید. در یک اسپرینت ۳۰ دقیقهای. این دست گرمی را جزء زمان مزکور به حساب نیاورید.

۳. غوطه ور شوید. روشهای جدید کار را امتحان کنید.
بیرون ریختن ایده ها از مغز باید با سرعت در طول روز انجام شود. سریع کار کنید و از آن لذت ببرید.

۴. تصمیم گیری و انتخاب کنید.
وقتی بدنهی کار را ایجاد کردید، نسخههای کوچکی از ایدههای سریع خود را چاپ و مانند کارتها روی میز بچینید. دیدن همهی آنها دریک آن، طبقه بندی آنها و همچنین مقایسه و دست کشیدن از آنها را آسان میسازد. این تکنیک را حداقل ۴ بار امتحان کنید تا مجموعهای غنی از قطعات نهایی منتخب به دست آورید.

منبع: تفکر طراحی گرافیک، آنسوی طوفان مغزی، آلن لاپتن، نازیلا قلیزاده، نشر میردشتی.
اگر علاقمند بودید این مطلب را هم در همین رابطه به زبان انگلیسی و به کمک گوگل را هم در این رابطه ببینید که خیلی خوب است.

Close