تعاریف: نشانه (لوگو)، نشانه‌نوشته و بیشتر

لوگو و لوگوتایپ

Logo – نشانه
نمادهای گرافیکی که برای نمایش هویت شرکتها، کالاها، خدمات یا چیزهای دیگر طراحی میشوند. در بالا تصویر نشانهای را میبینید که به عنوان نماد فعالیت صندوق جهانی حیاتوحش، به کار میرود. کار این صندوق تلاش برای حفاظت از گونههای در خطر نابودی، مانند خرس پاندا است.

Logotype – نشانهنوشته
کار نشانهنوشته، ایجاد هویت لفظی برای تشکیلاتی است که به آن تعلق دارد. در نشانهنوشته، حروف به شیوهای طراحی میشوند که نقاط قوت و فرهنگ خاص آن تشکیلات (شرکت، موسسه یا…) را نمایان سازند.

Gift – پیام پنهان
در نمونه بالا، نشانهی «پست اکسپرس فدرال» را میبینید که توسط Landor Associates طراحی شده است و در دو سطح عمل میکند. در نگاه اول، صرفا صورت کوتاه شدهی نام شرکت است. اما بعضی از نشانهها به طرزی باورنکردنی پرقدرت عمل میکنند. و این نشانه، پیام ثانویهای را نیز به مخاطب منتقل میکند: به پیکانی که در بین دو حرف E و x ایجاد شده است دقت کنید، که تاکیدی بر ویژگی حرفهای این تشکیلات است: تحویل سریع و مستقیم.

Ideogram – اندیشهنگاشت
نمادی گرافیکی که برای نمایش دادن اندیشه و تصویر ذهنی به کار میرود. واژهی اندیشه نگاشت که برگردان Ideogram است معمولا برای توصیف شیوههای نوشتن نشانهنگاری مثل هیروگلیفهای مصری و حروف زبانهای آسیایی، مانند چینی و ژاپنی بکار میرود. هر چند نمادها در این دو زبان معمولا بر کلمات و تکواژههاو نه ایدههای صرفدلالت دارند. اندیشهنگاشتها اغلب در طراحی اطلاعات از قبیل علایم جاده و فرودگاه، مورد استفاده قرار میگیرند.

* تعاریف فوق از کتاب «فرهنگ مصور طراحی گرافیک»، نوشتهی گَوین اَمبروز و پل هریس، ترجمه لادن رضایی، نشر نظر، آورده شده است.

Close