‎نقش دیزاین در زندگی روزمره: یک مثال ساده

طراحی نقشه مترو
این مثال نمونه‌ای ساده از موضوعاتی‌ست که در حیطه کار دیزاینر اطلاعات (Information Designer) قرار می‌گیرد.

طی قرن بیستم گامهای بلندی در جهت پیشترف دیزاین علامت‌ها و اطلاعات برداشته شد که در واقع نتیجه فائق امدن بر دشوارترین «دیزاینهای اطلاعاتی» (Information Design) بود. در این قرن، زمانی که نقشهکش بیکاری به نام «هری بِک» (Harry Beck) تصمیم گرفت وقت آزاد خود را صرف ابداع شیوهای سادهتر برای درک نقشه راه آهن زیرزمینی لندن کندکه در آن زمان بسیار پیچیده و دشوار بودهیچ کس حتی تصور نمیکرد که او دست تنها مقوله ای کاملا جدید را در دیزاین باب کند.

نقشه مترو
پیچیدگی نقشه مترو لندن در سال ۱۹۲۰

«بِک» مشخصا قبل از هر چیز، مشکلی را تشخیص داده بود که یافتن راهحلی برایش دشوار بود: اینکه چگونه مسیر خطوط راه آهن لندن را که تا پیش از دهه ۱۹۲۰ به چیزی شبیه رشته های درهم تنیده اسپاگتی تبدیل شده بود را ساده و قابل فهم کند. «بِک» در عملی غیرمنتظره و با بهره بردن از ابتکار هندسی راه حلی پیشنهاد کرد که در آن فقط از زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه استفاده شده بود.

طراحی نقشه مترو
طراحی دوباره‌ی نقشه مترو لندن در سال ۱۹۳۱

نقشه وی به واسطه این ویژگی (در ابتدا) تازه واردها را در تخمین فاصله برخی ایستگاهها به اشتباه میانداخت. اما گذشته از این مشکل تقریبا از هر لحاظ اثری هوشمندانه به شمار میرفت که ریشه در طرز تفکر ساده و روشن آن داشت: «میخواهم راهام را به نقاط مختلف لندن به سادگی پیدا کنم و اگر این راهها در هم ریخته بناشد، این کار آسانتر است». البته این دیزاین در ابتدا از سوی مسئولان (طبق معمول آن روزهای خارج و این روزهای داخل!) پذیرفته نشد تا اینکه انتشار آزمایشی آن در سال ۱۹۳۳ به سرعت مورد توجه عموم قرار گرفت. در حقیقت در این دیزاین، اطلاعات لازم به گونهای ارائه می شدند که عدم دریافت آنها غیرممکن بود. اکنون با گذشت هشتاد سال، نقشه «هری بِک» به سبک متداول روز تبدیل شده و سرمشق بسیاری از نقشههای مشابه در دیگر شهرهای جهان قرار گرفته است.

این مثال نمونهای ساده از موضوعاتیست که در حیطه کار دیزاینر اطلاعات (Information Designer) قرار میگیرد. این حیطه شامل کمک به کاربران محیطهای مختلف میشود تا بتوانند راه خود را در فضایی حقیقی یا مجازی پیدا کنند. بازدید کنندگان از یک موزه، فرودگاه، یا سایت اینترنتی، همه با مشکلات مشابهی مواجه هستند: همه آنها به اطلاعات و راهنمایی احتیاج دارند تا در سریع ترین زمان ممکن به آنها اطلاع دهد که چگونه و به کجا باید بروند.

* استخراج از مقاله مایکل جانسون، ترجمه آرش مومنیان، با کمی تلخیص و تغییر

** در همین رابطه: «نقش دیزاین در زندگی روزمره: اطلاعات و علائم جادهای»

Close