نقش دیزاین در زندگی روزمره: اطلاعات و علائم جاده‌ای

اهمیت طراحی در زندگی روزمره

یکی از محسوسترین حوزههایی که میتوان نقش دیزاین در زندگی روزمره را در آن دید، دیزاین اطلاعات رسمی و اداری (Official Information) است. اگر برای مثال در کشوری، علائم کنار جادهها نتوانند سریع و بدون فوت وقت به مخاطب خود اطلاع دهند که چگونه از پارکینگ خارج شود، از کدام سمت جاده براند، اتوبان از کجا شروع می شود یا اینکه چطور میتوان به خروجی فلان خیابان دسترسی پیدا کرد، آنگاه این علائم در آزمون «عدم دریافت اطلاعات» مردود شدهاند و البته این ناکامی تاثیر مستقیمی بر استنباط مخاطب از این علائم خواهد داشت و در مواردی دیدگاه او نسبت به آن کشور را نیز دگرگون خواهد کرد.

اهمیت طراحی در زندگی روزمره
تفاوت نمایش تابلوهای راهنمای بزرگراه در سوئیس و آلمان

در اوایل دهه ۱۹۶۰ وقتی «جاک کینیر» (Jock Kinneir) و «مارگارت کالورت» (Margaret Calvert) بسیاری از علائم جادههای بریتانیا را تنظیم کردنداحتمالا بیآنکه خود بدانندنه تنها الگویی جهانی برای انتقال اطلاعات و علائم جادهای ارائه کردند، بلکه در همان حال ناخواسته برای ملت بریتانیا نشانی مشترک ساختند. در حقیقت شاید تنها هنگامی که رانندهای در کشوری غیر از کشور خودش رانندگی کند، در می یابد که سیستم علائم کشور متبوعش تا چه اندازه با دریافت او عجین شده است. برای مثال، رانندگی کردن در طول یکی از مرزهای اروپایی آشکار می کند که فلشی که معنای آن «مستقیم به سمت جلو» است میتواند بسته به این که در خاک آلمان هستید یا سوییس به ترتیب به سمت بالا یا پایین باشد. شاید برای درک بهتر بد نباشد نگاهی به شکل تابلو «خیابان یک طرفه» و «ورود ممنوع» در کشورهای مختلف بیاندازیم. البته علائم اصلی راهنمایی و رانندگی عموما شکلی یک پارچه در همه کشورها گرفته است و از این دست تنها معدودی است که متفاوت می نماید.

تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تفاوت تابلوهای ورود ممنوع و خیابان یک طرفه در کشورهای مختلف

بسیاری از ما اهمیت این قالبها و شیوه ارائه اطلاعات را دست کم میگیریم، اما به محض اینکه این علائم اندکی دست کاری میشوند بلافاصله متوجه میشویم که چیزی اشتباه است و البته در این تغییر آن نوع از ویژگی «خوانایی» که به علائم جاده نسبت داده میشود نیز تحت تاثیر قرار گرفته و از آن کاسته میشود. (فارغ از اینکه علائم جدید بالنفسه تا چه اندازه توانایی انتقال پیام را دارند).

* Design Museum: Jock Kinneir & Margaret Calvert
** استخراج از مقاله مایکل جانسون، ترجمه آرش مومنیان، با تلخیص و تغییر و اضافات
*** در همین رابطه: «نقش دیزاین در زندگی روزمره: یک مثال ساده»

Close