حماقت به مثابه شفتالو

حماقت به مثابه شفتالو
این تقصیر خود میلتون گلیزر است که از نقوشی شبه اسلامی در کارش استفاده کرده است!

پوستر اول رو با اسم Dylan (باب دیلن: صفحه شخصی، ویکیپدیا) اثر میلتون گلایزر (Milton Glaser) میبینیم:

اصل کار میلتون گلایزر
پوستر باب دیلن (اصل)، اثر میلتون گلایزر

بله! دماغ باب دیلن جای هیچ شبهای نمیگذارد که خودش است! .. این پوستر در سال 1966 طراحی شده است. زیاد حرف نمیزنیم و به سراغ کار دوم میرویم:

کپی کار میلتون گلایزر
پوستر کنسرت ارکستر ملل، کپی شده از پوستر باب دیلن، اثر میلتون گلایزر

نه! اشتباه نکنید! خیلی فرق دارد! موها شوره زدهاند و رنگهایشان اغلب عوض شده است. بینی، لبها، پیشانی و چانه هم اصلاح شدهاند! .. این پوستر در سال 1384 (2006 میلادی) برای کنسرت ارکستر ملل طراحی‌(؟) شده است. اعتماد به نفس طراح را میستاییم! و سریع به سراغ کار سوم میرویم:

کپی کار میلتون گلایزر
پوستر چهارمین جشنواره تپاتر تجربه‌های جوان، کپی شده از پوستر باب دیلن، اثر میلتون گلایزر

ببینید! باز هم دارید اشتباه میکنید! این تقصیر خود میلتون گلیزر است که از نقوشی شبه اسلامی در کارش استفاده کرده است! میخواست نکند! اصلا کسی که لوگوی I Love NY را طراحی کرده است حقش همین است! .. این کار در سال 1385 (2007 م.) برای «چهارمین جشنواره تئاتر تجربه های جوان» طراحی‌(؟) شده است.

پ.ن. جمع پوسترها رو چند روز پیش درحرفه: هنرمند”  دیدم.

Close