لوگوبازی – ۱

لوگوبازی
خیال‌بازی هم از آن کارهاییست که فکر کنم بستگی مستقیمی به خلاقیت داشته باشد. دوستی برداشته است با برخی لوگوها بازی کرده است که دیدن‌شان خالی از لطف نیست.

 

منبع: Guillaume Baret

Close