برند استراتژیست‌ها بخوانند!

اوگیلوی
پنج نکته از دن برنیکوف در باب استراتژی برندها

پس زدگی تکلنولوژی

پس زدگی تکنولوژی

ما نمی‌توانیم زمان بیشتری با موبایل و تبلت وبگذرانیم اما می‌گذرانیم و این بار برای همدیگر این پیام را می‌فرستیم که این وسایل چقدر اعتیادآور هستند! در حالی که مصرف‌کنندگان مایلند به این وسایل، که توجه آنها را میدزدد، پشت کنند، آیا برندها می‌توانند با نجات دادن زمان مردم (از دست این موبایل‌ها) تاثیر بهتری بگذارند تا اینکه خودشان هم اصرار به جلب توجه آنها از این طریق داشته باشند؟

اینترنت مرده است

اینترنت مرده است

آخرین باری که در وبسایت‌ها گشت زده‌اید کی بوده است؟ اینترنت دیگر مجموعه‌ای از وب‌سایت‌ها نیست. اینترنت فضایی از رسانه‌های اجتماعی (شبکه‌های اجتماعی) است. مردم بیشتر زمان آنلاین خود را در اپلیکیشن‌ها و فرستادن پیام می‌گذرانند.

تعصبات رسانه‌ای را کنار بگذارید

تعصبات رسانه‌ای را کنار بگذارید

فرضیات مختلف زیادی درباره اینکه رسانه‌های اجتماعی چطور کار می‌کنند وجود دارد. مخاطبان ما صرفا یک مشت مصرف‌کننده معمولی نیستند، آنها شبکه‌ای از مشارکت‌کنندگان هستند.

بسازید، اما درست بسازید

بسازید، اما درست بسازید

ساختن وجهه‌ی یک برند از همیشه مهم‌تر شده است. چیزهایی که شما می‌سازید (کارهایی که انجام می‌دهید) بهترین تبلیغات شما خواهند شد. اما نمی‌توانید با تقلب یک سازنده شوید!

برندها نیاز به یک دلیل (هدف) دارند

برندها نیاز به یک دلیل (هدف) دارند

نسل جوان از برندهایی طرفداری می‌کنند که ارزش‌های آنها را بیان کنند. ژست تو خالی جوابگو نیست. با بوق و کرنا نمیتوان ارزش‌ ساخت. برندها باید ارزش‌های خود را از پایه بسازند و از خودشان میراث بجای بگذارند.

  • PSFK’s 5 Trends Brands Must Consider by Dan Brenikov, Engagement Strategy Director, Ogilvy NY.
  • توضیح: این مطلب ترجمه دقیق نشده است، صرفا کلیت آن به فارسی برگردانده شده است.
  • مطالعه مقاله کامل: Five Trends Brand Strategists Must Consider

 

Close