رازها و عجایب در طراحی پرچم‌ کشورها

پرچم‌ها به مثابه هویت بصری (گرافیکی) یک کشور و ملت آن کشور هستند و از این لحاظ طرح آن به لحاظ نمادین بسیار حائز اهمیت است. ضمن اینکه یگانه بودن آن پرچم نیز در مقیاس بین‌الملل نیز اهمیت پیدا می‌کند.

دلیل وجودی تایپوگرافی، گرامی داشتن محتواست

Robert Bringhurst

Robert L. Peters

طراحی، فرهنگ می‌آفریند؛ فرهنگ، ارزش می‌آفریند و ارزش‌ها آینده را پی‌ریزی می‌کنند.

Robert L. Peters

نشان اعتماد، سیب سبز، پی‌ام‌اس و زگیل!

نشان ناییدیه سازمان غذا و دارو

این نشانه، مربوط به سازمان غذا و دارو است و شرکت‌ها موظف هستند آن را روی بسته‌بندی محصولات غذایی‌شان حتما درج کنند. در قوانینش هم اینطور آمده که باید در جایی قابل دید باشد و همینطور رنگ آن را نباید تغییر داد و چند مورد دیگر…

آیا نمی‌توان عاقبت بهتری برای نسیه‌فروشی اندیشید؟

امروز نقد، فردا نسیه

عبارت «نسیه نمیدهیم» یک عبارت منفی است و اصلا روی خوشی ندارد. مشابه آن را هم زیاد دیده‌ایم. عباراتی مثل: «کپی نداریم»، «اینجا اطلاعات نیست، سوال نکنید!»، «جنس فروخته شده…»، «توقف بی جا…» و عبارات بی‌اعصاب دیگر… مستقیم توی ذوق آدم میزند. حال آدم را میگیرد. یک مقدار که دقیق شوی میبینی که همین موضوع ساده چقدر بغرنج است.

Charles Eames

چه کسی گفته که لذت بردن، جزء کاربردها محسوب نمیشود؟

Charles Eames

طراحی و سرعت در عمل

سرعت در طراحی

وقتی طراحان در جستجوی رویکردهای خلاقانه تری هستندُ احساس می کنند که توسط دسته ای از انتخاب ها و امکانها گیر افتاده اند و نمی دانند چه کنند. زمان کمی را برای فکر کردن و زمان بیشتری را برای عمل در نظر بگیرید.

Close